Σεμινάριο από την HellasLab

Σεμινάριο από την HellasLab

Σεμινάριο από την HellasLab 1920 1080 Greek Metrology

Το τρίτο σεμινάριο που διοργάνωσε η HellasLab για το 2018, ήταν για εξειδικευμένα θέματα του νέου προτύπου και συγκεκριμένα για τους κινδύνους, την risk-based approach και για τη δειγματοληψία. Έγινε και αυτό, όπως και τα προηγούμενα στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με πάνω από 75 συμμετοχές.