Προκήρυξη Βραβείων Μετρολογίας 2022

Προκήρυξη Βραβείων Μετρολογίας 2022

Η Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ) της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (HellasLab), προσβλέποντας στην υποστήριξη και ανάδειξη της επιστημονικής δραστηριότητας στον τομέα της μετρολογίας, έχει καθιερώσει την απονομή Βραβείων Μετρολογίας.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν για τέταρτη φορά σε νέους ερευνητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την Διδακτορική τους Διατριβή τα τελευταία χρόνια. Οι προϋποθέσεις για να είναι αποδεκτή μια υποψηφιότητα, είναι οι παρακάτω:

  • Η Διδακτορική Διατριβή να έχει υποστηριχθεί επιτυχώς μέσα στην τελευταία τριετία (για την παρούσα 4η προκήρυξη από 1 Iανουαριου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2021).
  • Το θέμα της διατριβής να παρουσιάζει μετρολογικό ενδιαφέρον, εν μέρει ή στο σύνολό του, σε οποιαδήποτε περιοχή (αισθητήρες, μέθοδοι μέτρησης, στατιστικά μετρολογίας, εκτίμηση αβεβαιοτήτων κ.α.).
  • Να μην υπάρχει προφανής σχέση με κάποιο μέλος της ΕΕ ή της Διοικούσας Επιτροπής της HellasLab (π.χ. στενή συγγενική σχέση ή επίβλεψη της Διατριβής).

Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα αναλάβει η ΕΕ με τη βοήθεια, εάν απαιτηθεί, εξωτερικών επιστημόνων. Τα κριτήρια αξιόλόγησης θα αφορούν στο βαθμό συνάφειας με θέματα μετρολογικού ενδιαφέροντος και στην επιστημονική αξία της έρευνας που διεξήχθη.

Τα βραβεία θα συνοδεύονται από συμβολικό χρηματικό ποσό και ταξινομούνται ως ακολούθως:

  • Ποσό 1000€ για το 1ο βραβείο.
  • Ποσό 500€ για το 2ο βραβείο.
  • Ποσό 250€ για το 3ο βραβείο.

Παράλληλα οι ερευνητές που θα βραβευτούν θα τιμηθούν στο επόμενο Εθνικό Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας, όπου και θα κληθούν να παρουσιάσουν την εργασία τους.

Οι υποψηφιότητες, για την παρούσα προκήρυξη, πρέπει να κατατεθούν μέχρι 15 Μαΐου 2022, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hellaslab.gr, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της υποψήφιου και απαραιτήτως τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του.
  • Το πλήρες κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής (σε αρχείο pdf)
  • Λίστα με τις δημοσιεύσεις, που ενδεχομένως έχουν προκύψει από τη σχετική ερευνητική εργασία.
  • Βεβαίωση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού ή ερευνητικού φορέα για την ολοκλήρωση και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής.