Προκήρυξη Βραβείων Μετρολογίας 2025

Προκήρυξη Βραβείων Μετρολογίας 2025

Βραβεία Μετρολογίας 2025 “Κωνσταντίνος Καρφόπουλος»

Η Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ) της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (HellasLab), συμβάλλοντας στην υποστήριξη και ανάδειξη της επιστημονικής δραστηριότητας στον τομέα της μετρολογίας έχει καθιερώσει την απονομή Βραβείων Μετρολογίας.

Τα βραβεία απονέμονται σε νέους ερευνητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη διδακτορική τους διατριβή τα τελευταία χρόνια. Οι προϋποθέσεις για να είναι αποδεκτή μια υποψηφιότητα, είναι οι παρακάτω:

  • Η διδακτορική διατριβή να έχει υποστηριχθεί επιτυχώς μέσα στην τελευταία τριετία (για την παρούσα προκήρυξη από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2024).
  • Το θέμα της διατριβής να παρουσιάζει μετρολογικό ενδιαφέρον, εν μέρει ή στο σύνολό της, σε οποιαδήποτε περιοχή (μέθοδοι μέτρησης, στατιστικά μετρολογίας, εκτίμηση αβεβαιοτήτων, αισθητήρες, κ.α.).
  • Να μην υπάρχει προφανής σχέση με κάποιο μέλος της ΕΕ ή της Διοικούσας Επιτροπής της HellasLab (π.χ. στενή συγγενική σχέση ή επίβλεψη της Διατριβής).

Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων αναλαμβάνει η ΕΕ με τη βοήθεια, εάν απαιτηθεί, εξωτερικών επιστημόνων. Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στο βαθμό συνάφειας με θέματα μετρολογικού ενδιαφέροντος και στην επιστημονική αξία της έρευνας που διεξήχθη.

Τα βραβεία συνοδεύονται από συμβολικό χρηματικό ποσό και ταξινομούνται ως ακολούθως:

  • Ποσό 1000€ για το 1ο βραβείο
  • Ποσό 500€ για το 2ο βραβείο
  • Ποσό 250€ για το 3ο βραβείο

Οι ερευνητές της παρούσας προκήρυξης που θα βραβευτούν με βραβείο, θα τιμηθούν στο επόμενο 9ο Εθνικό Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας, όπου και θα κληθούν να παρουσιάσουν την εργασία τους.

Τα βραβεία μετρολογίας 2025 θα φέρουν το όνομα του Δρ. Κωνσταντίνου Καρφόπουλου, μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων που έφυγε αδόκητα από κοντά μας τον Οκτώβριο του 2023.

Οι υποψηφιότητες, για την παρούσα προκήρυξη βραβείων Μετρολογίας 2025, πρέπει να κατατεθούν μέχρι 31 Μαρτίου 2025, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@hellaslab.gr, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της υποψήφιου και απαραιτήτως τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του.
  • Το πλήρες κείμενο της διδακτορικής διατριβής (σε αρχείο pdf)
  • Λίστα με τις δημοσιεύσεις, που ενδεχομένως έχουν προκύψει από τη σχετική ερευνητική εργασία.
  • Βεβαίωση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού ή ερευνητικού φορέα για την ολοκλήρωση και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής.