20 & 21 Μαΐου, 2025

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Μετρολογία 2025

9o Συνέδριο Μετρολογίας

Μετρολογία 2025

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων – HellasLab, το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος & Τεχνολογίας Αερολύματος για ατμοσφαιρικές
και Κλιματικές επιπτώσεις (ΕΡΠΤΑΚ) του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ανακοινώνουν τη συνδιοργάνωση του

9ου Συνεδρίου Μετρολογίας
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις
20 & 21 Ιουνίου, 2025
Στην Αθήνα, στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Το συνέδριο αυτό φιλοδοξεί, όπως και οι προηγούμενες διοργανώσεις του, να αποτελέσει πεδίο συνάντησης και γόνιμου προβληματισμού όλων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο της μετρολογίας λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την αναβάθμιση των Εθνικών & Ευρωπαϊκών εργαστηριακών και μετρολογικών υποδομών.

Η θεματολογία του 9ου Συνεδρίου θα περιλαμβάνει όλους τους τομείς μετρολογικού ενδιαφέροντος, με την έμφαση να δίδεται στις Περιβαλλοντικές Μετρήσεις.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και ανακοινώσεις (posters). Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου θα λειτουργήσει και έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μετρήσεων.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα απονεμηθούν σε νέους ερευνητές που έχουν ολοκληρώσει τη Διδακτορική τους Διατριβή τα τελευταία χρόνια τα Βραβεία Μετρολογίας, τα οποία έχει καθιερώσει η Επιστημονική Επιτροπή της HellasLab, προσβλέποντας στην υποστήριξη και ανάδειξη της επιστημονικής δραστηριότητας στον τομέα της Μετρολογίας (λεπτομέρειες στο https://ww.greekmetrology.gr/metrologia-awards-2025/).

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Απονομή Βραβείων Μετρολογίας

Η Επιστημονική Επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (HellasLab), προσβλέποντας στην υποστήριξη και ανάδειξη της επιστημονικής δραστηριότητας στον τομέα της Μετρολογίας, έχει καθιερώσει, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, την απονομή Βραβείων Μετρολογίας, τα οποία θα απονεμηθούν σε νέους ερευνητές που έχουν ολοκληρώσει τη Διδακτορική τους Διατριβή τα τελευταία χρόνια.

Οι προϋποθέσεις για να είναι αποδεκτή μια υποψηφιότητα, παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής Επιτροπής της Hellas Lab

https://www.greekmetrology.gr/metrologia-awards-2022/

Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή στο email: info@greekmetrology.gr

Ανακοινώσεις & Πρακτικά του Συνεδρίου

Οι εισηγήσεις – προφορικές και αναρτημένες/posters – θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Όλες οι περιλήψεις των εργασιών (προφορικές και αναρτημένες/posters) που θα γίνουν αποδεκτές θα περιληφθούν στα Πρακτικά Περιλήψεων του Συνεδρίου.

Προϋπόθεση για να δημοσιευθεί μια εργασία στα Πρακτικά Περιλήψεων του Συνεδρίου είναι η εγγραφή και συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.

Υποβολή Περιλήψεων

Η περίληψη πρέπει να γραφεί στα ελληνικά ή στα αγγλικά σύμφωνα με τις «Οδηγίες συγγραφής περιλήψεων» του Συνεδρίου. Οι συγγραφείς μπορούν να ζητήσουν η εργασία τους να είναι προφορική ή αναρτημένη/poster. Η τελική όμως κατανομή των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.

Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα χχχ, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Σημαντικές ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων: έως 31 Δεκεμβρίου 2024

Ειδοποίηση αποδοχής: έως 31 Ιανουαρίου 2025

Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών: έως 30 Απριλίου 2025

Εγγραφή Συμμετοχής στο Συνέδριο

Κόστος συμμετοχής:

Σύνεδροι / Εισηγητές:    150 € (έως 30/4/2025)  – 200€ (μετά τις 30/4/2025)
Φοιτητές:                             50 € (έως 30/4/2025)  –  75€ (μετά τις 30/4/2025)

Περιλαμβάνονται:

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται η παρακολούθηση, τα πρακτικά, δύο ελαφρά γεύματα, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.

Χορηγοί


Διαμαντένιος


Χρυσοί


Ασημένιοι


Χάλκινοι

Τοποθεσία

 ΚΕ.Δ.Ε.Α. – Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης
info@greekmetrology.gr
kedea.rc.auth.gr

Επικοινωνία

Επικοινωνία με οργανωτική επιτροπή:
e-mail: info@greekmetrology.gr