Βιβλία

Εκδόσεις - Βιβλία

Μαθιουλάκης Μ . (2004). Μέτρηση, Ποιότητα Μέτρησης και Αβεβαιότητα.
Αθήνα: Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων
ISBN 960-88226-0-2

Ο Μανώλης Μαθιουλάκης είναι απόφοιτος της Σχολής Χημ. Μηχ. ΕΜΠ με Μεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορικό στα Ενεργειακά από το πανεπιστήμιο Paris ΧΙΙ (Γαλλία). Η ακαδημαϊκή του διαδρομή περιλαμβάνει διδασκαλία & έρευνα στα γαλλικά Πανεπιστήμια Paris ΧΙΙ και EVE πριν προσληφθεί το 1997 στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», όπου και εργάζεται σήμερα ως ερευνητής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις τεχνολογίες αξιοποίησης της θερμικής ηλιακής ενέργειας (θερμουδραυλική βελτιστοποίηση, μοντελοποίηση και ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογικών λύσεων, ηλιακή απόσταξη – αφαλάτωση) και στη μετρολογία φυσικών μεγεθών (ανάπτυξη σύνθετων εργαστηριακών υποδομών,  διάδοση σφαλμάτων και εκτίμηση μετρητικής αβεβαιότητας, στατιστική επεξεργασία δεδομένων μετρήσεων, ανάπτυξη προτύπων μεθόδων δοκιμών και ιχνηλάσισιμης διακρίβωσης).

Email: math@ipta.demokritos.gr