3ος κύκλος Σεμιναρίων της Hellaslab για τη μετάβαση στη νέα έκδοση του ISO/IEC 17025:2017. Ειδικά θέματα: Γνώμες και ερμηνείες

3ος κύκλος Σεμιναρίων της Hellaslab για τη μετάβαση στη νέα έκδοση του ISO/IEC 17025:2017. Ειδικά θέματα: Γνώμες και ερμηνείες

3ος κύκλος Σεμιναρίων της Hellaslab για τη μετάβαση στη νέα έκδοση του ISO/IEC 17025:2017. Ειδικά θέματα: Γνώμες και ερμηνείες 1152 648 Greek Metrology

Η Hellaslab προχωράει σε 3ο κύκλο εκπαίδευσης σε σχέση με τη μετάβαση των εργαστηρίων στη νέα έκδοση του προτύπου ISO/IEC 17025:2017.

Ο κύκλος αυτός αποτελεί συνέχεια των 2 πρώτων κύκλων, προϋποθέτει δηλαδή για τους συμμετέχοντες είτε να έχουν παρακολουθήσει αυτούς τους 2 κύκλους ή εναλλακτικά να έχουν γνώση των βασικών απαιτήσεων της νέας έκδοσης του προτύπου.

Σκοπός του 3ου κύκλου είναι η παροχή εξειδικευμένης και σε βάθος εκπαίδευσης σε θέματα στα οποία θα κληθούν τα εργαστήρια να πραγματοποιήσουν τις αλλαγές στα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας τους, προκειμένου να τα προσαρμόσουν στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου.

Η εκπαίδευση θα έχει διάρκεια 6 διδακτικών ωρών και θα γίνει το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019 με βασικό εισηγητή τον Γιάννη Σιταρά (Δντή Εργαστηρίων του ΕΣΥΔ) στο αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Παρακαλείστε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον στο e-mail: info@hellaslab.gr & hellaslb@otenet.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Γνώμες και ερμηνείες (Οpinions & interpretations)

ως μέρος της δραστηριότητας ενός εργαστηρίου που λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17025:2017.

Επεξήγηση όρων, παραδείγματα και απαιτήσεις της νέας έκδοσης του ISO/IEC 17025:2017