Η Επιστημονική Επιτροπή

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – ΣΑΤΜ Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Ο Γεώργιος Πανταζής είναι Καθηγητής στο Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας, της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του ΕΜΠ. Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός  ΕΜΠ (1990), και Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ (2002). Διδάσκει στα προπτυχιακά μαθήματα Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας. Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ, Τεχνική Γεωδαισία, Αποτυπώσεις μνημείων, της ΣΑΤΜ, Γεωδαισία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογραφία Αρχιτεκτόνων της Σχολής Αρχιτεκτόνων καθώς και στα ΔΠΜΣ ‘Γεωπληροφορικής’ και ‘Προστασίας Μνημείων’ στο ΕΜΠ. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε αντικείμενα Εφαρμοσμένης Γεωδαισίας και αφορούν στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την έρευνα του προσανατολισμού μνημείων, στον προσδιορισμό αστρονομικού αζιμουθίου, στην πρόβλεψη της εξέλιξης μετακινήσεων κατασκευών κατά τη διάρκεια προγράμματος παρακολούθησης, στην ανάλυση παρατηρήσεων γεωδαιτικών δικτύων, στη γεωμετρική τεκμηρίωση τεχνητών και φυσικών κατασκευών, στον έλεγχο και βαθμονόμηση γεωδαιτικών οργάνων (Γεωδαιτική Μετρολογία) και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την πραγματοποίηση μετρήσεων ακριβείας. Έχει συμμετάσχει σε 18 Ερευνητικά Προγράμματα, από τα οποία σε 2 ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Έχει συμμετάσχει σε 70 επιστημονικά συνέδρια ή ημερίδες, στα περισσότερα από τα οποία υπήρξε ομιλητής. Έχει περίπου 80 δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις εργασιών σε Επιστημονικά Περιοδικά, Πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων κυρίως στα αντικείμενα της Γεωδαισίας, του αστρονομικού προσανατολισμού μνημείων, της Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης Μνημείων, των μετρήσεων ακριβείας. Μόνο την τελευταία πενταετία έχει δημοσιεύσει 12 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 17 σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει συγγράψει ένα βιβλίο με τίτλο Εφαρμοσμένη Γεωδαισία (2010, 480 σελ., Εκδόσεις Ζήτη, ISBN 978-960-456-205-3).

Ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/gpanta/
Email: gpanta@central.ntua.gr

ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα – αποφοίτησε απο τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή. Τελείωσε το Χημικό Τμήμα του Παν. Πατρών και από το ίδιο τμήμα πήρε το διδακτορικό του με ειδίκευση στην Αεριο-Χρωματογραφία. Από το 1990 εργάζεται στην βιομ. αερίων AIR LIQUIDE HELLAS (προϊστάμενος Εργαστηρίου Αναλύσεων, Υπ. Συμμόρφωσης προϊόντων), ενώ για πάνω από 20 χρόνια ήταν εκτ. καθηγητής του ΤΕΙ Πειραιά.

Από τα ιδρυτικά μέλη της Ελλ. Ένωσης Εργαστήριων, μέλος της ΔΕ από το 2005 και Πρόεδρος από το 2009. Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης από το 2008 και μέλος του ΔΣ του ΕΣΥΔ και του ΕΣΥΠ για μια τριετία. Μέλος του ΔΣ της Eurolab από το 2018.

ΓΚΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – ΣΗΜΜΥ

O Ιωάννης Γκόνος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολ. του ΕΜΠ. Γεννήθηκε το 1970 στο Αρτεμίσιο Αρκαδίας. Στη Τρίπολη ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του το 1988. Σπούδασε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (1988-1993). Αποφοίτησε από τη παιδαγωγική τεχνική σχολή της ΣΕΛΕΤΕ (1996-1997). Εκπόνησε τη Διδακτορική Διατριβή του στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ (1996 – 2002). Απασχολήθηκε στην ΔΕΗ Τρίπολης, στον υποτομέα Μελετών και κατασκευής δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης (1991). Υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του στις Διαβιβάσεις(1993 – 1995) ως Χειρίστης Πολυδιαυλικών Συστημάτων. Εργάσθηκε ως καθηγητής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1995-1996 και 2000-2001). Δίδαξε σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ΤΕΙ Αθηνών) (1996-2001). Υπηρέτησε ως ΙΔΑΧ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ (2002-2013) και διαθέτει μακροχρόνια (1996 – 2013) εμπειρία, στο ίδιο εργαστήριο, διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων, δοκιμών, πιστοποιήσεων και μετρήσεων σε ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές κατασκευές. Εντάχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορας (2013) στον Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  του Ε.Μ.Π. και εξελέγει στη συνέχεια (2015) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, (2019) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων και Υψηλών Τάσεων”. Έχει συγγράψει 70 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 7 άρθρα σε ελληνικά τεχνικά περιοδικά, 7 άρθρα σε διεθνής επιστημονικές συλλογές, 140 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 1 τεχνική έκθεση βραβευθείσα με 1ο βραβείο ΕΜΠ. Μία δημοσίευσή του έχει βραβευθεί ως το καλύτερο άρθρο (Best Paper Award) στο 13ο συνέδριο Υψηλών Τάσεων, στην Ολλανδία. Δύο εργασίες του έχουν βραβευθεί με το Θωμαΐδιο βραβείο. Επίσης, είναι μέλος της εκδοτικής ομάδας 3 επιστημονικών συλλογών. Είναι μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών (ΤΕΕ ΙΕΕΕ, IET, CIGRE). Ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής αρκετών εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Διατέλεσε Chairman of the Steering Committee of the 2018 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2018), Athens, Greece, September 10-13, 2018 και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 7ου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου Μετρολογίας, Αθήνα 11-12 Μαΐου 2018. Από το 1996 συμμετείχε ή συμμετέχει σε 27 ερευνητικά προγράμματα του Ε.Μ.Π. χρηματοδοτούμενα από δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες σχετικά με τη σχεδίαση, βελτιστοποίηση και ποιοτικό έλεγχο ηλεκτρολογικών υλικών και ηλεκτροτεχνικών και ηλεκτρονικών συσκευών και διατάξεων.

Τηλ.: 210 772 3539, Φαξ210 772 3504, E-mailigonos@cs.ntua.gr
Ιστοσελίδαhttp://users.ntua.gr/igonos/JFGEng.htm

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

O Δρ. Ε. Καραμπέτσος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1992), Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1998) και κάτοχος του M.Sc. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας του Ε.Α.Π. (2018). Από το 2000, είναι Προϊστάμενος του Γραφείου Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής. Ενέργειας (ΕΕΑΕ), που είναι η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή για θέματα ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας. Είναι μέλος του International Advisory Committee του International EMF Project του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O.) και μέλος του International Committee on Electromagnetic Safety (ICES) του Ι.Ε.Ε.Ε. Επίσης είναι μέλος του core group του W.H.O. για την ανάπτυξη των Non-Ionizing Radiation Basic Safety Standards. Συμμετέχει σε πλήθος επιτροπών και ομάδων εργασίας εθνικών και διεθνών οργανισμών (ΕΛΟΤ, CENELEC, IEC, ΙΕΕΕ, ΙΜΕΚΟ) για θέματα ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης, μετρολογίας και προστασίας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία καθώς και στις αντίστοιχες επιτροπές εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. Είναι αξιολογητής του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Senior Member του I.E.E.E. και μέλος του Bioelectromagnetics Society και του European Bioelectromagnetics Association. Eπίσης είναι μέλος της Ε.Ε. της HellasLab και μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Υποδομών Ποιότητας του Τ.Ε.Ε. Έχει πλέον των 100 δημοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Η ειδίκευσή του και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν θέματα μετρολογίας ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και οπτικών ακτινοβολιών, τον βιοηλεκτρομαγνητισμό και την βιοϊατρική μηχανική. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος και υπεύθυνος ποιότητας του διαπιστευμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ/ΙSO 17025 εργαστηρίου μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων της Ε.Ε.Α.Ε.

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως,
Τ.Θ. 60092, Τ.Κ. 15310, Αγία Παρασκευή Αττικής
Τηλ.: 2106506721, Fax: 2106506748
E-mail: efthymios.karabetsos@eeae.gr

ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ο Κων/νος Καρφόπουλος εργάζεται στο Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ το 2003, από όπου πήρε το Διδακτορικό του Δίπλωμα το 2012, με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών μέτρησης της φυσικής και της τεχνολογικά επαγόμενης ραδιενέργειας σε οικοσυστήματα».

Στα ερευνητικά του ενδιαφέρονται περιλαμβάνονται η μετρολογία συστημάτων και διατάξεων ανίχνευσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών, οι αλληλεπιδράσεις ακτινοβολίας και ύλης, οι μέθοδοι ανίχνευσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών, οι πυρηνικές μέθοδοι προσδιορισμού ραδιενεργών ιχνοστοιχείων στο περιβάλλον, οι προσομοιώσεις Monte-Carlo, η πειραματική και υπολογιστική βαθμονόμηση γ-ανιχνευτικών συστημάτων, η θωράκιση έναντι των ακτινοβολιών και ακτινοπροστασία, η διασπορά ραδιενεργών ρύπων στο περιβάλλον, οι εφαρμογές των ραδιοϊσοτόπων σε περιβαλλοντικές μελέτες, η στατιστική των μετρήσεων, συσχέτιση, σχεδιασμός πειραμάτων, προσομοίωση, η εκπαίδευση και κατάρτιση στην ακτινοπροστασία.

Είναι αναγνωρισμένος εμπειρογνώμονας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Έχει επανειλημμένα διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα PGEC (Postgraduate Educational Course in Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources) του ΔΟΑΕ, καθώς και σε σεμινάρια του ΔΟΑΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος “Ανίχνευση και μέτρηση ιοντιζουσών ακτινοβολιών” στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού – Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική.

Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων από το 2015.

ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

H Αφροδίτη Κτενά είναι Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Department of Electrical and Computer Engineering (MSc / PhD) του Carnegie – Mellon University (CMU) και του Department of Electrical Engineering (BSc) του University of Bridgeport, στις ΗΠΑ, όπου συνέχισε τις σπουδές της ως υπότροφος μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής της στο Φυσικό Τμήμα του Παν/μίου Αθηνών, και Καθηγήτρια στο Γενικό Τμήμα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα μαγνητικών μετρήσεων και χαρακτηρισμού μαγνητικών υλικών, μοντελοποίησης υλικών και συστημάτων με υστέρηση, ανάπτυξης αισθητήρων κι αισθητηριακών διατάξεων. Τα τελευταία χρόνια, εργάζεται επίσης σε θέματα σχετικά με τον βέλτιστο σχεδιασμό, λειτουργία και διαχείριση μικροδικτύων ΑΠΕ. Τα αποτελέσματα των εργασιών της έχουν δημοσιευθεί σε περισσότερα από 80 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού IEEE Transactions on Magnetics, του Ινστιτούτου ΙΕΕΕ (# M92104696), του ΤΕΕ (# M71629) και της CIGRE.

Email: apktena@uoa.gr

ΛΑΜΠΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Chemist, General Chemical State Laboratory

Head of B’ Chemical Services of Athens, NRL of Food Contact Materials In detail (8/10/2015 – PRESENT). Head of Chemical Metrology Service (EXHM/GCSL-EIM – National Reference Laboratory in metrology in Chemistry and SCHEMA/Proficiency Testing Provider (2010-2015). Head of laboratory and chemical analysis in food contact materials and food additives. Member, and National Delegate, of EURAMET/TC-MC, SGOA and SGIA and BIPM/CCQM/Organic Analysis Working Group.

Work: Research and development of new analytical methods and method validation inthe fields of food additives, contaminants and food contact materials. Application of high accuracy methods, Isotopic dilution with GC-MS(n), LC-MS/MS, High Res ICP-MS, RAMAN, FT-IR, UV-VIS spectrometry and electrochemistry. Establishment of the national infrastructure on metrology in chemistry. Traceability to mole. Participation in BIPM/MRO key comparisons. Submission for CMCs. Accreditation according to EN ISO/IEC 17025:2005 under flexible scope. Creation of a new laboratory for the production of reference materials. Preparation for accreditation according to ISO Guide 34.

SCHEMA: Organization and provision of proficiency testing schemes in food, water, fuels and environmental fields. Accreditation according to EN ISO/IEC 17043:2010. Wide experience in statistical analysis, assessment of homogeneity and stability of samples and evaluation of participants’ performance. Head of the consultive committee of SCHEMA.
Member of various national, EC and international committees and working groups.

Participation in EU programs. Authorship of scientific publications and books. Organization and participation in many symposia and workshops.

ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ο Μανώλης Μαθιουλάκης είναι απόφοιτος της Σχολής Χημ. Μηχ. ΕΜΠ με Μεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορικό στα Ενεργειακά από το πανεπιστήμιο Paris ΧΙΙ (Γαλλία). Η ακαδημαϊκή του διαδρομή περιλαμβάνει διδασκαλία & έρευνα στα γαλλικά Πανεπιστήμια Paris ΧΙΙ και EVE πριν προσληφθεί το 1997 στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», όπου και εργάζεται σήμερα ως ερευνητής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις τεχνολογίες αξιοποίησης της θερμικής ηλιακής ενέργειας (θερμουδραυλική βελτιστοποίηση, μοντελοποίηση και ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογικών λύσεων, ηλιακή απόσταξη – αφαλάτωση) και στη μετρολογία φυσικών μεγεθών (ανάπτυξη σύνθετων εργαστηριακών υποδομών,  διάδοση σφαλμάτων και εκτίμηση μετρητικής αβεβαιότητας, στατιστική επεξεργασία δεδομένων μετρήσεων, ανάπτυξη προτύπων μεθόδων δοκιμών και ιχνηλάσισιμης διακρίβωσης).

Email: math@ipta.demokritos.gr

ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Food Allergens Laboratory

Ο Δρ Γεώργιος Μηλιάδης είναι Χημικός, Επικεφαλής Ερευνητής και Τεχνικός Διευθυντής στο εργαστήριο Food Allergens Laboratory και επί 30 έτη προϊστάμενος Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς. Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου. Εμπειρογνώμων του Γραφείου Τροφίμων & Κτηνιατρικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτής Χημικής Μετρολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, και του TAIEX της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντιπρόεδρος τεχνικής επιτροπής και αξιολογητής του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης επί 10 έτη. Εκπαιδευτής μεγάλου αριθμού εργαστηρίων σε πολλές χώρες σε θέματα διαφόρων συστημάτων ποιότητας, αναλυτικών τεχνικών και επισήμων ελέγχων σε τρόφιμα. Κριτής διεθνών επιστημονικών περιοδικών, πρόεδρος και μέλος επιστημονικών επιτροπών. Έχει 215 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύματα συνεδρίων, βιβλία και εισηγήσεις σε σεμινάρια.

E-mail: georgemiliadis@gmail.com

ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Ο Γιώργος Μπαλαγιάννης έλαβε το δίπλωμα Χημικού από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών το 1996. Το 2002 έλαβε το διδακτορικό του από το ίδιο τμήμα. Τον Σεπτέμβριο του 2004 διορίστηκε ως Δόκιμος Ερευνητής στο Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην περιοχή των σύγχρονων τεχνικών για την ανάλυση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, φυτικών μεταβολιτών και χημικής οικολογίας.

Οι σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης περιλαμβάνουν υγρή και αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτές φασματοσκοπίας μάζας, σύλληψης ηλεκτρονίων, ιονισμού φλόγας και διάταξης διόδων.

Έχει συμμετάσχει σε 4 ερευνητικά προγράμματα, 2 ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης (Τουρκία, Ρουμανία) και σε 1 πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ έχει επιβλέψει 3 προπτυχιακές και 1 μεταπτυχιακή διατριβή.

Από το 2003 συμμετέχει στο πρόγραμμα ελέγχου αγοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που συντονίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκτελείται από το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Είναι Από το 2008 είναι Αναπληρωτής Υπεύθυνος Ποιότητας του διαπιστευμένου εργαστηρίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025.

Έχει δημοσιεύσει 20 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, 2 σε ελληνικά και 1 εργασία σε κεφάλαιο βιβλίου ενώ έχει και 15 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Είναι κριτής σε 4 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Email: g.bagianni@gmail.com

ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

O Ιωάννης Ντότσικας είναι Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακευτικής Ανάλυσης στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν:

  • Φαρμακευτική ανάλυση πρώτων υλών και σκευασμάτων
  • Βιοανάλυση (προσδιορισμοί φαρμάκων, μεταβολιτών τους και άλλων ενδογενών ουσιών σε βιολογικά υλικά, Dried Blood Spots)
  • Πειραματικός σχεδιασμός
  • Χημειομετρία
  • Νεογνικός έλεγχος

Έχει εμπειρία σε πολλές αναλυτικές τεχνικές όπως:

  • Υγροχρωματογραφία και αεριοχρωματογραφία σε σύζευξη με πολλούς ανιχνευτές
  • Φασματομετρία μαζών
  • Ανοσομεθόδους
  • Real Time PCR

Έχει συγγράψει 70 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (h-index: 22) και έχει δεκάδες παρουσιάσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Ιστοσελίδα: http://www.pharm.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/didaktiko-kai-ereynthtiko-proswpiko-dep/didaktiko-kai-ereynthtiko-proswpiko-dep-toy-tomea-farmakeytikis-xhmeias/ntotsikas-iwannhs.html
Email: idotsik@pharm.uoa.gr

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – ΣΗΜΜΥ

Ο Ευάγγελος Χριστοφόρου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδάκτορας Μηχανικός του King’s College London, είναι Καθηγητής Ηλεκτρονικών Υλικών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως:

  • Υλικά και Εφαρμογές για Αισθητήρες και Μορφομετατροπείς, με σημαντικότερο προϊόν μια μέθοδο και συσκευές για μαγνητική παρακολούθηση της κατανομής του τανυστή τάσεων σε χάλυβες. Άλλοι αισθητήρες και υλικά που αναπτύχθηκαν έως τώρα περιλαμβάνουν αισθητήρες θέσης και μετατόπισης, μαγνητόμετρα και εφαρμογές τους, μαγνητικό καρδιογράφο, μετρητές μάζας αερίων κ.λπ.
  • Υβριδικά ηλεκτρικά συστήματα, με σημαντικότερη καινοτομία που σχετίζεται με την παραγωγή υδρογόνου από νερό κάτω από 300C. Άλλα συστήματα που αναπτύσσονται στο εργαστήριο περιλαμβάνουν την παραγωγή άριστης ποιότητας βιοκαυσίμων από απόβλητα, τη συλλογή και αποθήκευση ενέργειας, την αναζωογόνηση συσσωρευτών, την ανάπτυξη πλυντηρίδων (scrubbers) κ.λπ.
  • Μαγνητικές τεχνικές για βιοϊατρικές εφαρμογές, όπου οι σημαντικότερες εφαρμογές σχετίζονται με την παραγωγή πολύτιμων συστατικών από γεωργικά προϊόντα, την αφαλάτωση και καθαρισμό υδάτων και την καλλιέργεια άλγεων μέσω επιλεκτικού μαγνητικού διαχωρισμού με τη χρήση μαγνητικών νανοσωματιδίων. Άλλα προϊόντα σχετίζονται με την ανάπτυξη μεθόδου απεικόνισης μαγνητικών σωματιδίων, καθετήρων θρομβόλυσης, καθώς και με δομικές μελέτες ύδατος.

Ο Ευάγγελος Χριστοφόρου σχετίζεται ενεργά με πλήθος βιομηχανιών στον τομέα των αισθητήρων, της ενέργειας και της υγείας και συνεργάζεται μαζί τους σε ερευνητικά έργα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 150 άρθρα σε διεθνή περιοδικά (h-index = 26) και έχει παρουσιάσει περισσότερες από 30 προσκεκλημένες παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Είναι Πρόεδρος του European Magnetic Sensor & Actuator Conference (EMSA) και του International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (IC-MAST), Περιφερειακός Εκδότης του “Recent Patents in Material Science” και Μέλος της Συντακτικής Ομάδας των “Journal of Electrical Engineering”, “Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems” και “Measurement Automation Robotics”.

Email: hristoforou@ece.ntua.gr