Αποστολή Εργασιών

Eάν το σύστημα δεν σας επιτρέπει να ανεβάσετε την εργασία, μπορείτε να μας στείλετε στο (info@greekmetrology.gr) το πλήρες κείμενο και την περίληψη (εάν υπάρχουν αλλαγές) με email (σε αρχείο word).

 • Το όνομα των αρχείων πρέπει να είναι της μορφής: ID_XXX_LASTNAME_Full.doc και ID_XXX_LASTNAME_Abstract.doc. Όπου ΧΧΧ είναι ο τριψήφιος κωδικός της εργασίας σας και LASTNAME το επίθετο αυτού που θα παρουσιάσει την εργασία (με Λατινικούς χαρακτήρες).

 • O τίτλος του email να έχει την μορφή ID_XXX και εντός παρενθέσεως την λέξη προφορική ή poster (που θα δηλώνει την προτίμησή σας για προφορική ή poster παρουσίαση).

 • Το Full ή Abstract δηλώνει εάν το αρχείο περιέχει το πλήρες κείμενο ή την περίληψη, αντιστοίχως. Το είδος της παρουσίασης θα αποφασισθεί από την οργανωτική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των κριτών καθώς και την δική σας προτίμηση, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος του συνεδρίου.

  Πλήρες Kείμενο/ Περίληψη* FullAbstract

  Επιλογή Αρχείου/ων*

  Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB.

  Τρόπος εξέτασης* ΠροφορικήPoster